top of page

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Trung tâm Cứu tinh của chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện trực tiếp trong suốt cả năm

Trung tâm Cứu tinh của chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện trực tiếp trong suốt cả năm, bao gồm giao lưu kết bạn, nhà mở và các sự kiện có chương trình khác. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao nhận thức về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho El Monte và các cộng đồng xung quanh, đồng thời gây quỹ rất cần thiết từ những người tin tưởng vào sứ mệnh của chúng tôi, bao gồm bạn bè, nhà tài trợ và đối tác cộng đồng. Trong khi đại dịch tiếp tục khiến phần lớn các sự kiện trực tiếp của chúng tôi bị tạm dừng trong thời gian ngắn, chúng tôi mong muốn sớm được cùng nhau tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng của chúng tôi với bạn. 

Our Story

UPCOMING EVENTS

 • Sự kiện 4
  Sự kiện 4
  Th 4, 08 thg 9
  El Monte
  20:00 08 thg 9, 2021
  El Monte, 4368 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ
  20:00 08 thg 9, 2021
  El Monte, 4368 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ
 • Sự kiện 2
  Sự kiện 2
  Th 4, 08 thg 9
  El Monte
  20:00 08 thg 9, 2021
  El Monte, 4368 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ
  20:00 08 thg 9, 2021
  El Monte, 4368 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ
 • Sự kiện 3
  Sự kiện 3
  Th 4, 08 thg 9
  El Monte
  20:00 08 thg 9, 2021
  El Monte, 4368 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ
  20:00 08 thg 9, 2021
  El Monte, 4368 Santa Anita Ave, El Monte, CA 91731, Hoa Kỳ
Our Advisoy Board

BAN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

ALL EVENTS

tháng 7 năm 2024
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
bottom of page